Preinscripció telemàtica a les EOI (escoles oficials d'idiomes) de les Illes Balears
Curs 2019-2020


IMPORTANT:

A partir del curs 2019-2020, el nou pla d’estudis regulat pel Reial decret 1041/2017 s’implanta per complet a tots els idiomes i nivells impartits a les EOI de les Illes Balears
Consulteu en aquest enllaç l’organització dels curs i nivells dels diferents idiomes a partir del curs 2019-2020


 

Llegeixi amb molta atenció el que aquí s’exposa i consulti també la pàgina web del centre on vostè desitja preinscriure’s.
La preinscripció consta de dues passes:

Requisits d'accés

Preinscripció

La preinscripció és obligatòria:


Es poden fer preinscripcions d’un màxim de dos idiomes. No es poden fer preinscripcions del mateix idioma en centres diferents.
Si feu la preinscripció per a dos idiomes, el primer en què us heu preinscrit consta com a primera opció.

Per fer la preinscripció és imprescindible:

La primera vegada que accediu a la preinscripció, heu de seleccionar la pestanya nou usuari

Si voleu modificar la vostra preinscripció, seleccionau la pestanya identificació i introduïu la mateixa contrasenya que vàreu proporcionar en el moment de fer la preinscripció. 

Les dades consignades en la preinscripció han de ser certes. S’ha d’aportar tota la documentació oportuna dins del període de la preinscripció.

IMPORTANT:

A partir del curs 2019-2020, el nou pla d’estudis regulat pel Reial decret 1041/2017 s’implanta per complet a tots els idiomes i nivells impartits a les EOI de les Illes Balears
Consulteu en aquest enllaç l’organització dels cursos i nivells dels diferents idiomes a partir del curs 2019-2020


No en totes les escoles l’oferta d’idiomes inclou la totalitat de cursos i nivells

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ:

Accés a Bàsic A1 (tots els idiomes)

Accés a 
Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2.1, Intermedi B2.2, Avançat C1.1, Avançat C1.2,
Avançat C2 (alemany, anglès, francès i italià)

Bàsic A2.1 i Bàsic A2.2 Intermedi B1.1, Intermedi B1.2, Intermedi B2.1, Intermedi B2.2  
(àrab, rus i xinès)

Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2 , Avançat C1, Avançat C2  (català i espanyol com a llengua estrangera):
Hi ha dues vies possibles:

  1. Feu la preinscripció a la prova d'anivellació si ja teniu coneixements de l'idioma, però no disposeu de la documentació que s'indica a continuació, o

  2. Feu la preinscripció directament a un curs si teniu:

Consultau la següent graella per saber a quin curs heu de fer la preinscripció segons la vostra situació acadèmica:


Correspondències entre el pla d’estudis anterior i l’actual (ensenyaments cursats segons Reial decret 1629/2006 i nou pla d’estudis, regulat pel Reial decret 1041/2017):

 

El curs 2018-2019 es va introduir ja el nou pla d’estudis en el nivell bàsic dels idiomes àrab, rus i xinès. El nivell Bàsic s’organitza des del curs 2018-2019 en els cursos següents: Bàsic A1, i Bàsic A2.1 i Bàsic A2.2


Pla d’estudis antic
(fins 2017-2018) àrab, rus i xinès

Pla d’estudis nou
 (a partir de 2018-2019) àrab, rus i xinès

Si va aprovar Bàsic 1.1

S’ha de preinscriure de Bàsic A2.1

Si no va aprovar Bàsic 1.1

S’ha de preinscriure de Bàsic A1

Si va aprovar Bàsic 1.2

S’ha de preinscriure de Bàsic A2.2

Si no va aprovar Bàsic 1.2

S’ha de preinscriure de Bàsic A2.1

 

Plans d’estudis anteriors a 2006
                                                                                                                              

Consultau a la graella següent les correspondències amb els ensenyaments dels antics plans d’estudis (Reial decret 967/1988 i Reial decret 944/2003)


Calendari d'actuacions


A) PREINSCRIPCIÓ

El centre facilitarà l’accés presencial a la preinscripció des de l’EOI, en cas que no es pugui fer de manera telemàtica. 
LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ I RESGUARDS: Consultau els fulls informatius publicats a les pàgines web de les EOI respectives per al lliurament dels resguards i de la documentació en els centres.


B) PROVA D'ANIVELLACIÓ


C) ADJUDICACIÓ DE PLACES


D) FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

IMPORTANT:

La matrícula definitiva en un determinat nivell està condicionada pel fet que el nombre total de persones preinscrites a aquest nivell sigui suficient per impartir el nivell.
Depenent del nombre total de persones preinscrites, en determinats idiomes i nivells es poden compartir àrees d’influència.

 

EOI Palma
 
EOI Calviá
 
EOI Ciutadella
 
EOI Inca
 
EOI Manacor
 
EOI Maó
 
EOI Eivissa